Meny Logg inn

Vilkår for å tilby hjelp

Sist oppdatert: 15. november 2023


Følgende vilkår gjelder for deg som tilbyr dine tjenester, gratis eller mot betaling («fikser») ved bestilling og utførelse av oppdrag via nettstedet under domenet https://www.luado.no og i Luado-appen («Luado»).


1. REGISTRERING OG BRUKERPROFIL

For å registrere deg som fikser må du være over 18 år, ha rent rulleblad og lov til å arbeide i Norge.

Når du registrerer deg som fikser på Luado.no må du identifisere deg med din e-post adresse eller knytte din brukerkonto opp mot din Google konto. Du må registrere deg med et norsk mobilnummer, verifisere ditt fødselsnummer (11-siffer) som privatperson eller selskapets organisasjonsnummer som bedrift.

Du må registrere en norsk bankkonto for utbetaling av det du tjener på oppdrag gjennom Luado. Du må også bekrefte at du har de nødvendige papirene for å jobbe i Norge, at du sier nei til svart arbeid, og bekrefte at du godtar vilkårene for bruk.

Privatpersoner som tilbyr sine tjenester gjennom Luado skal ikke skaffe seg eller forsøke å skaffe seg økonomisk fordel ved å referere til, markedsføre, eller på annen måte tilkjennegi eventuelle ansettelsesforhold til eksisterende arbeidsgiver(e). Dette gjelder både i form av skriftlig profilbeskrivelser, profilbilde, gjennom dialog med kunder/potensielle kunder eller på annen måte.

Luado kan fritt oppdatere og endre kvalifikasjonskravene til fikser. Oppdaterte krav vil bli gjort tilgjengelig på Luado.no. Luado kan til enhver tid be deg om å bekrefte at du fortsatt oppfyller kvalifikasjonskravene, samt å fremskaffe tilfredsstillende bevis på dette. Kan du ikke fremskaffe slike bevis, kan Luado utestenge deg umiddelbart. Du plikter uoppfordret å informere oss løpende om inntrådte hendelser som kan være relevante for å vurdere om du tilfredsstiller vilkårene.

Alle opplysninger som oppgis ved registrering, og senere ved oppdatering på Min Side må være korrekte og fullstendige. Dersom det viser seg at opplysningene ikke er sannferdige kan du bli nektet å brukte tjenesten.

For å kunne utføre arbeid på oppdrag formidlet via Luado må du ha en godkjent brukerprofil på plattformen.

Luado forbeholder seg retten til å utføre revisjon av bedrifter med ansatte for å sikre overholdelse av Luado sine brukervilkår. Herunder at bedriften overholder anbefalt minstelønn avtalt av partene i arbeidslivet, og andre rettigheter ansatte har krav på iht. norsk lovverk.


2. FERDIGHETER, UTSTYR OG TILGJENGELIGHET
FERDIGHETER

Som fikser definerer du selv de type oppdrag du ønsker å tilby hjelp innen. Du må inneha nødvendig ferdigheter og kompetanse til å kunne utføre oppdrag innen de kategorier du velger. Du oppgir selv ditt kompetansenivå innen aktuelle kategorier, og manglende ferdigheter vil kunne medføre at kjøper ikke anser utført arbeid som tilfredsstillende og således ikke vil betale.

UTSTYR OG VERKTØY

Du definerer selv hvilket verktøy, utstyr og kjøretøy du har som kan benyttes i utførelsen av en oppdrag. Som privatperson skal du kunne stille med standard verktøysett (hammer, tommestokk, vater, målebånd, skrutrekker, drill, sekskantnøkkelsett, universalkniv, kombinasjonstang og sag). Som bedrifsfikser (ENK/AS/frilans) skal du stille med baufil, pipesett, slagborr for mur og murborr i tillegg til standard verktøysett for å kunne utføre oppdraget. Dersom kjøper har spesifisert verktøy/utstyr nødvendig for å utføre oppdrag (enten ved avkrysning eller ved fritekst) og du ikke medbringer dette kan kjøper avvise oppdrag på din egen risiko og regning. Det kreves at du vet hvilket verktøy/utstyr som trengs og kan stille med det nødvendige for å kunne utføre oppdrag i de kategoriene du gjør deg tilgjengelig innen.

TILGJENGELIGHET

Du plikter å være tilgjengelig for oppdrag på de tidspunktene du har registrert som ledig tid i din jobbkalender på Min Side. Eventuelle endringer må oppdateres så raskt som mulig. Dersom du som fikser avviser oppdrag på tidspunkt der du har oppgitt at du er ledig vil dette kunne medføre at din brukerprofil får lavere rangering på Luado.no. I ytterste konsekvens kan dette føre til utestengelse fra Luado.

SERTIFISERINGER

Bedrifter er forpliktet til å oppgi selskapets sertifiseringer og godkjenninger, det være seg momsregisteret, enten selskapet er registrert i Boligmappa, godkjenning av ansvarsrett eller om selskapet har sentral godkjenning.

KONTRAKT, FORSIKRING OG GARANTI

Som en del av registreringen av ditt selskap, må du velge om du/ditt selskap godtar Forbrukerrådets standardkontrakt, har tegnet eget ansvar og ulykkesforsikring og tilbyr en garanti for utført arbeid. Det er frivillig å tilby dette, men fravær kan føre til at kjøpere velger et annet selskap enn ditt for sine jobber. Dersom du tilbyr din hjelp gjennom et aksjeselskap (AS) må bedriften ha tegnet egen ansvars- og ulykkesforsikring for sine ansatte.

PRIS

Private-fiksere og frilans-fiksere må overholde den til enhver tid faste timeprisen på Luado. Hvis du tilbyr hjelp gjennom et selskap (AS) eller enkeltpersonforetak (ENK), må du sette din egen timepris fra en forhåndsdefinert trappetrinnsmodell og over Luados definerte minimumspris.


3. INNGÅELSE AV AVTALE

Dersom en kjøper velger deg som Luado-fikser vil jobben automatisk bli bekreftet av deg, og du vil motta en SMS med informasjon om jobben. Når du legger inn tid i kalenderen plikter du å være tilgjengelig for oppdrag på de tidspunktene du har registrert som ledig tid i din jobbkalender på Min Side.

I tillegg skal følgende vilkår anses som del av arbeidsoppdraget mellom deg og kjøper:

Du kan avvise eller foreslå endring av jobben fra Mine oppdrag. Gjentatte avvisninger av Luado-jobber vil vises på din brukerprofil og vil kunne medføre lavere rangering, og i verste fall utestengelse.


4. FØR OPPDRAGET STARTER

Fikser og kjøper kan via Luado forespørre en endring av et avtalt oppdrag inntil 2 timer før oppdraget starter (starttidspunkt og lengde for oppdrag). Forslag til endring fra en av partene må godkjennes av motpart før disse blir bekreftet av Luado.

KANSELLERING AV OPPDRAG

Du kan kostnadsfritt kansellere et avtalt oppdrag før avtalt starttidspunkt. Antall kansellerte oppdrag vil vises på din brukerprofil, og vil kunne medføre en lavere rangering på Luado.no. I ytterste konsekvens kan dette føre til utestengelse fra Luado.

Kjøper kan kostnadsfritt avbestille avtalt oppdrag opptil 24 timer før starttid.

Ved avbestilling mellom 24 timer og 2 timer før oppdraget starter vil kjøper bli belastet et avbestillingsgebyr på 399 kroner uavhengig av lengden på avtalt oppdrag. Dette avbestillingsgebyret, fratrukket formidlingsgebyr til Luado, utbetales til deg. (Gjelder ikke Luado Vennehjelp-tjenesten).

Ved avbestilling mindre enn 2 timer før avtalt oppstart vil kjøper bli belastet et avbestillingsgebyr tilsvarende 1 time uavhengig av lengden på avtalt oppdrag + startpris. Dette avbestillingsgebyret, fratrukket formidlingsgebyr til Luado, utbetales til deg. (Gjelder ikke Luado Vennehjelp-tjenesten).


5. UTFØRELSE AV OPPDRAG

For å bruke Luado.no som plattform plikter du å møte opp til avtalt sted og tidspunkt og utvise alminnelig aktsomhet ved utføring av et oppdrag. Du forplikter å kunne fremlegge gyldig legitimasjon ved gjennomføring av oppdraget dersom kjøper spør om dette. Du har ikke lov til å ta med eller bruke andre personer til å utføre oppdraget.

Kjøper plikter å gjøre det mulig for deg (fikser) å starte med oppdraget til avtalt tid, enten ved å selv vise hvordan oppdraget skal utføres og hvor nødvendig utstyr finnes, eller ved å forhåndsavtale hva som skal gjøres og gjøre tilgjengelig nødvendige utstyret og verktøy.

MANGLENDE OPPMØTE

Ved avtalt starttidspunkt av jobben kan fikser og kjøper melde inn ”manglende mulighet til å gjennomføre jobb/oppmøte” på den andre part.

Manglende mulighet til å utføre jobb meldt inn av deg på kjøper (kjøper møter ikke opp som avtalt, eller kjøper hadde ikke avtalt/nødvendig utstyr tilgjengelig) som blir bekreftet av kjøper via Luado.no vil medføre et gebyr for kjøper tilsvarende 1 time + startpris. Dette gebyret, fratrukket formidlingsgebyr til Luado, utbetales til deg.

Dersom kjøper er uenig i avvik meldt inn av deg, må partene løse uenigheten seg i mellom uten Luados involvering eller innblanding. Luado kan dog fremskaffe dokumentasjon dersom en av partene forespør dette.

Dersom partene ikke kommer til enighet innen 48 timer etter registrering av avvik fra deg, vil jobben arkiveres som ikke utført uten gebyrer for kjøper.

Dersom kjøper ikke responderer (utfører en aktiv handling) på avvik meldt inn av deg innen 48 timer etter at avviket er registrert, vil kjøper bli belastet gebyret. Dette gebyret, fratrukket formidlingsgebyr til Luado, utbetales til deg.

Manglende oppmøte fra deg vil ikke medføre gebyr, men vil vises på din brukerprofil, og vil kunne medføre en lavere rangering på Luado.no. I ytterste konsekvens kan dette føre til utestengelse fra Luado.

ENDRING AV VARIGHET PÅ OPPDRAG

Dersom omfanget av en oppdraget viser seg å være mer omfattende enn forhåndsavtalt tid på Luado.no må ny varighet avtales med kjøper og rapporteres inn som endring på Luado.no av deg.


6. ETTER AT OPPDRAGET ER UTFØRT

Når oppdraget er utført melder du dette inn via Luado.no. Kjøper varsles og må akseptere oppdrag som utført, før dette bekreftes utført hos Luado. Ved bruk av Luado Vennehjelp får man tilsvarende meldinger, men ingen økonomisk transaksjon blir utført

Dersom kjøper avviser oppdraget som utført må uenigheten løses direkte mellom partene innen 48 timer etter at oppdraget ble rapportert utført av deg. Dersom partene ikke kommer til enighet innen 48 timer vil kjøper ikke bli belastet avtalt beløp før oppdraget. (Gjelder ikke Luado Vennehjelp). Du kan ved slike tilfeller rapportere inn et avvik til Luado som vil vurdere saken.

Dersom kjøper ikke responderer på melding om utført oppdrag fra deg innen 48 timer etter at avviket er registrert av deg vil kjøper bli belastet hele beløpet på avtalt oppdrag. Beløpet, fratrukket formidlingsgebyr til Luado, utbetales til deg. (Gjelder ikke Luado Vennehjelp).

ENDRING AV TID BRUKT PÅ OPPDRAG

Du må få kjøpers aksept skriftlig før du jobber utover forhåndsavtalt tid og dere bør i fellesskap ha oppdatert og bekreftet endret jobbvarighet direkte på oppdragets side før du forlater stedet for utførelsen av oppdraget. Arbeid utover avtalt tid registrert og bekreftet på Luado.no skjer på din egen risiko og regning.

Endring av varighet på et oppdrag bekreftes først av Luado når både du og kjøper godkjenner dette. Du kan justere varighet på jobb med 30 minutters intervaller. Dersom kjøper ikke godkjenner endring innen 48 timer etter at du rapportert dette til Luado vil kun opprinnelig tid avtalt på oppdraget, fratrukket Luados formidlingsgebyr, utbetales til deg. (Gjelder ikke Luado Vennehjelp).

Dersom kjøper innen 48 timer etter at avviket er registrert ikke responderer på endret tidsbruk rapportert inn av deg  av deg, vil kjøper bli belastet endret tid rapportert av deg på jobben. Beløpet, fratrukket formidlingsgebyr til Luado, utbetales til deg. (Gjelder ikke Luado Vennehjelp).


7. PRIS OG FORMIDLINGSGEBYR

Luado har en fast timepris på oppdrag kjøpere bestiller fra private- og frilans-fiksere på Luado. Gjeldende pris er til en hver tid tilgjengelig på Luado.no For bedrifter (AS og ENK) setter bedriften sin egen timepris fra en definert trappetrinnsmodell og over Luados minimumspris.

75-67% av prisen kjøper betaler for jobben, utbetales direkte til deg som betaling av oppdraget. Luado tar et formidlingsgebyr på 25-33% av brutto beløpet kjøper betaler. Dette skal dekke selskapets kostnader knyttet til bla. forsikring, kostnader ved online betalingsløsning, videreutvikling av tjeneste, kundeservice, markedsføring av deg som fikser og andre administrative oppgaver. Dersom du benytte Luado aksepterer du samtidig dette.

Luado forbeholder seg retten til å endre timepris og formidlingsgebyr. Dette gjelder ikke for Luado Vennehjelp som er en gratis tjeneste.


8. UTBETALING

Kjøpers registrerte betalingskort belastes når oppdraget er bekreftet utført av begge parter. Luado via selskapets betalingsformidleren Stripe vil motta innbetalingen fra kjøper på dine vegne. Beløpet, fratrukket formidlingsgebyr til Luado, overføres direkte via Stripe til din registrerte bankkontonummer, senest innen 7 virkedager etter at oppdraget er bekreftet utført.

Dersom du utfører jobber som frilans-fikser vil du motta utbetaling 1 gang månedlig via Luado sin betalingspartner PayoutPartner.

For å verifisere at den oppgitte kontoen samsvarer med annen registrert informasjon på Luado kan Stripe kreve at du laster opp bilde av gyldig identifikasjonspapirer. Du vil i slike tilfeller få beskjed om dette på MinSide, og må laste opp et bilde av gyldig norsk identifikasjonspapirer med bilde (førerkort, pass eller bankkort) før du kan motta utbetaling. Verifiseringen fra Stripe skjer normalt innen noen dager.

Du har ikke rett til å kreve noe vederlag fra kjøper i forbindelse med oppdraget utover det som innkreves av Luado på vegne av deg og med unntak av direkte utlegg for materialer/utstyr du har avtalt med kjøper. Forsøk på å innkreve ytterligere vederlag utgjør et vesentlig mislighold av disse vilkårene.

Vi forbeholder oss retten til å motregne eventuelle krav vi måtte ha mot deg i beløpet, inkludert egenandeler ved forsikring.


9. FORSIKRING

Forsikringen dekker alle bekreftede og betalte oppdrag, som er bestilt av private kjøpere, og utført av a) private fiksere b) selvstendig næringsdrivende med registrert ENK eller c) frilans-fikser gjennom Luado-plattformen, og kun for det tidsrommet/varighet som er avtalt og bekreftet via plattformen. Det gis ikke reservasjonsadgang til kjøper eller Luado-fikser.

Forsikringen omfatter en ansvarsforsikring som dekker fikseres skade på person og/eller ting (hus, bil, båt) under utøvelse av registrert oppdrag gjennom Luado, på opptil 10 millioner kroner, og en ulykkesforsikring av private fiksere på opptil 1.000.000 kroner.

Forsikringen gjelder kun under utførelse av den registrerte oppdrag på registrert sted og i registrert tidsrom. Det er en forutsetning at oppdrag utføres i henhold til det oppdrag som er registrert på Luado-plattformen. For at forsikringen skal gjelde deg må du være medlem av Norsk Folketrygd.

Ved aksept av disse vilkårene, aksepteres også forsikringsvilkår.

Fikser/utfører på Luado står selv ansvarlig for egenandelen i forsikringen. Egenandelen av erstatning som utbetales dekkes av bruker (fikser eller kjøper). Ved dekningsmessig skade utbetaler vår forsikringspartner kun det forsikrede del av kravet. Ved grov uaktsomhet eller misbruk kan fikser/bruker bli holdt ansvarlig utover egenandelen.


10. RAPPORTERING AV EVT. SKADER

Når du har fått en skade, er det viktig at du tar kontakt med Luado så snart som mulig. Du kan melde inn skade ved å sende oss en e-post til hei@luado.no.

Unnlatelse av å rapportere en skade kan redusere eller medføre bortfall av forsikringsdekning, og medføre ubetinget ansvar for deg som fikser.

Du må benytte alle rimelige tiltak for å sikre navn på og eventuelt skriftlige erklæringer fra vitner, og du må gi Luado skriftlig beskrivelse av hendelsen.

Du plikter å undersøkelse skadeforløp og omfang, herunder å gi tilgang til identitetsinformasjon, forsikringsinformasjon og annen tilgjengelig informasjon om involverte parter i hendelsen. Du er videre pålagt å samarbeide med Luado, vårt forsikringsselskap og andre som behandler saken etter avtale med Luado.

Luado skal ikke under noen omstendighet bli holdt ansvarlig for tyveri eller andre kriminelle handlinger.


11. SKATTER OG AVGIFTER

Du som fikser er fullt ut ansvarlig for alle skatter, avgifter og utgifter som oppstår i forbindelse med arbeidsoppdraget.

Som fikser på Luado.no forplikter du det til å til enhver tid å sette deg inn i og følge gjeldene skatteregler. Regelverket vil bli beskrevet på Luado.no og Luado vil jobbe proaktivt med å informere og bistå deg med å rapportere inntekter fra Luado på riktig måte. Luado tar ikke ansvar for eventuelle mangler, uklarheter eller feil i beskrivelsen.

Ved usikkerhet rundt gjeldene regelverk finner du mer informasjon hos skatteetaten.no, på handlehvitt.no eller ved å kontakte ditt lokale skattekontor.


12. ANSVARSFRASKRIVELSE

Luado er kun å anse som en formidlingstjeneste som hjelper kjøper og fikser av oppdrag med å komme i kontakt. Luado tilbyr en plattform for å koble og inngå avtale om oppdrag, samt betalingshåndtering, statistikk og forsikring for både kjøper og fikser. Luado skal ikke under noen omstendighet anses som part i noen avtale samt utførelse av oppdrag.

Luado frasier seg uttrykkelig ethvert ansvar for direkte eller indirekte tap som følge av at et oppdrag avtalt gjennom Luado.no ikke blir utført.


13. LOVVALG

Disse vilkårene er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk rett.


14. ENDRING AV VILKÅR

Luado forbeholder seg til enhver tid retten til å endre eller erstatte disse vilkårene. Oppdaterte vilkår vil bli gjort tilgjengelig på Luado.no. Dersom endringene i vilkårene etter Luados vurdering innebærer en vesentlig endring av rettigheter eller plikter, vil endringene gjøres tilgjengelig på Luado.no 14 dager før de trer i kraft.

Ved å fortsette bruk av tjenesten etter at endringene i vilkårene er gjort tilgjengelig på Luado.no godtar du å være bundet av de oppdaterte vilkårene. Dersom du ikke godtar de nye vilkårene, må du slutte å bruke Luado.no.