Meny Logg inn

Forsikringsvilkår

Luado.no samarbeider med If Skadeforsikring. Forsikringen dekker alle registrerte oppdrag bestilt av private kjøpere, og utført av private Luado-fiksere gjennom Luado.no. Det gis ikke reservasjonsadgang til kjøper eller Luado-fikser. Småjobber som utføres gjennom Luado.no har følgende forsikringsdekning i If via Luado:

 

ANSVARSFORSIKRING:

Forsikringsvilkår ansvarsforsikring
Forsikringssum: 10.000.000 kr.
Egenandel: 10.000 kr

 

KRIMINALITETSFORSIKRING:

Forsikringsvilkår kriminalitetsforsikring
Forsikringssum: 1.000.000 kr.
Egenandel: 10.000 kr

 

ULYKKESFORSIKRING – LUADO-FIKSERE:

Forsikringsvilkår kollektiv ulykkesforsikring

Menerstatning:
Forsikringssum:  500.000 kr ved 100 % medisinsk invaliditet
Minste invaliditetsgrad: 15%
Egenandel: 0 kr

Medisinske utgifter:
Dekkes med inntil 25.000 kr
Egenandel 1 000 kr

Dødsfallerstatning:
200.000 kr ved død
Egendandel: 0 kr

 

EGENANDEL OG UAKTSOMHET:

Kjøper står selv ansvarlig for egenandel knyttet til kriminalitetsforsikringen, og Luado-fikser står selv ansvarlig for egenandelen knyttet til ansvar- og ulykkesforsikring. Ved grov uaktsomhet eller misbruk kan kjøper/Luado-fikser bli holdt ansvarlig utover egenandelen.

 

MELD SKADE:

Når du har fått en skade, er det viktig at du tar kontakt med Luado så snart som mulig. Du kan melde inn skade ved å sende oss en e-post til hei@luado.no. Oppgi avtalenummer: SP1421561 

Forsikringsavtalene er opprettet i If Skadeforsikring.