Meny Logg inn

Personvern

Sist oppdatert: 27. August 2017


 

1. OM PERSONVERNERKLÆRINGEN

Luado.no er en tjeneste bygget på tillit og vi gjør derfor vårt ytterste for at både kjøpere og fiksere skal føle seg trygge når de bruker Luado. Derfor legger vi stor vekt på å beskytte ditt personvern.

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn og benytter informasjon om våre brukere, og hvordan vi beskytter brukernes personvern.

Om du har noen spørsmål om vår personvernerklæring eller håndteringen av personopplysninger må du gjerne kontakte oss på hei@luado.no.


 

2. KORT OVERSIKT OVER BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi respekterer din rett til personvern, og all behandling av personopplysninger skjer i henhold til norsk personvernlovgivning. For enkelhets skyld, har vi laget følgende oppsummering av vår behandling av personopplysninger, men vi anbefaler at du setter deg inn i denne personvernerklæringen i sin helhet for at du skal forstå hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger.

Hvis du har registrert en brukerkonto på Luado.no, vil Luado AS kunne behandle personopplysninger om deg for å levere tjenester til deg og til å forbedre og videreutvikle våre tjenester. Vi behandler også personopplysninger for å kunne gi deg tilbud, anbefalinger og innhold tilpasset ditt bruksmønster, til analyse for å forstå markedstrendene og for å begrense misbruk av tjenestene. Personopplysningene vi samler inn kan bli delt med selskaper som er direkte tilknyttet Luado (i første rekke forsikring i If via Luado og med vår betalingsformidler Stripe) for bruk til samme formål.

Opplysningene som samles inn for disse formålene inkluderer både opplysninger du selv oppgir (navn, adresse, e-postadresse, fødselsnummer, hustype osv.) og informasjon som samles inn gjennom bruk av tjenestene, herunder informasjon om bla. posisjon, bruksmønster og teknisk informasjon om din enhet og internett-tilkobling.


 

3. GRUNNLEGGENDE OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Som eksempel kan nevnes navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Behandling av personopplysninger er enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter. All behandling av personopplysninger er underlagt personopplysningsloven, og Datatilsynet fører tilsyn med loven og medvirker til at personvernet til hver enkelt ikke blir krenket gjennom bruken av personopplysninger.

Behandlingsansvarlig er betegnelsen på den som primært har ansvar og plikter etter personopplysningsloven. Luado AS er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles i forbindelse med bruk av våre tjenester.


 

4. HVA SLAGS OPPLYSNINGER SAMLER VI INN?

Vi registrerer personopplysninger om deg ved opprettelse av en brukerkonto. Ved å opprette en brukerkonto samtykker du i at Luado.no kan innhente, bruke og lagre slik informasjon. Opplysningene samles inn på følgende måter:

 
4.1 OPPLYSNINGER DU GIR TIL OSS

Når du registrerer konto som kjøper eller fikser og utfører enkelte aktiviteter (legger inn ledig tid i kalenderen, velger hva slags jobber du ønsker å tilby, hvor du bor osv) må du oppgi informasjon om deg selv som lagres hos Luado. Disse opplysningene lagres i vår database for å sikre en god og effektiv tjeneste, for å forbedre tjenestene våre og for å forebygge svindel.

På samme måte vil vi lagre opplysninger vi får når du kontakter oss ved å sende oss e-post eller gir tilbakemeldinger gjennom funksjoner i tjenesten. Dette kan for eksempel være e-postadresse, telefonnummer og innholdet i e-postforespørsler, slik at vi kan svare på dine spørsmål.

 
4.2 OPPLYSNINGER SOM SAMLES INN GJENNOM TJENESTEN

Når du bruker vår tjeneste, samler vi informasjon om aktiviteten din, herunder hvilke tjenester og sider på luado.no du besøker og hvordan du bruker dem. Dette gjelder informasjon om din enhet og din internett tilkobling, informasjon om din bruk av tjenesten og informasjon om din posisjon. Teknisk informasjon og informasjon om bruk av tjenesten brukes på aggregert nivå for å få analysere hvordan tjenesten blir brukt, men kan også kobles til din brukerkonto med det formålet å gi deg en mer tilpasset og bedre tjeneste.

Informasjon om din posisjon kan vi samle inn ved hjelp av ip-adresse og/eller andre kilder. Dette brukes eksempelvis til å vise deg annonser som er relevant for der du befinner deg og til å utarbeide statistikk.

Når du besøker vår tjeneste bruker vi ulike teknologier for å gjenkjenne deg som bruker. Vi bruker eksempelvis informasjonskapsler (cookies) for at du skal slippe å logge inn hver gang du besøker nettsidene våre.


 

5. HVA BRUKES OPPLYSNINGENE TIL?

Luado behandler personopplysninger om deg for å gjennomføre avtalen med deg, til å forbedre og videreutvikle tilknyttede tjenester, herunder å tilpasse tjenestene etter brukernes antatte ønsker. Vi behandler også personopplysninger for å kunne gi deg tilbud og anbefalinger tilpasset ditt bruksmønster, til analyse for å forstå markedstrendene, begrense misbruk, samt for å forsøke å forutsi fremtidig atferd. Luado vil også bruke opplysninger om kjøp og salg gjennom tjenesten til å legge til rette for at brukerne følger til enhver tid gjeldene skatteregler. Luado bruker også opplysningene for å kunne tilby og administrere forsikring og inn- og utbetaling.

Misbruk inkluderer blant annet svindelforsøk, «spamming», hets- og sjikane, forsøk på å logge på andres brukerkontoer samt handlinger som er forbudt etter norsk lov.


 

6. DELING AV INFORMASJON

Opplysninger om din bruk av Luado og personopplysninger kan bli utlevert til våre samarbeidspartnere og leverandører, eksempelvis forsikringsselskap og betalingsleverandør. Luado kan overlevere opplysninger til forsikringsselskap ved skadebehandling, eventuellt forsikringsoppgjør, og forsikringsselskapet kan også motta opplysninger for å benytte dem til markedsføring. Betalingsleverandøren til Luado kan motta bilde av ID ved behov for å verifisere eierskap til registrerte bankkonto, i tillegg til opplysninger om bankkontonummer og bankkort.

Dersom det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av Luado vil informasjonen kunne utleveres til offentlige myndigheter på begjæring. Vi vil også kunne levere ut informasjon til andre dersom det er nødvendig for å forhindre ytterligere svindel, eller informasjonen er nødvendig for å avklare konkrete tvister om annonseobjektet, jf. personopplysningsloven § 8 bokstav f.

Luado AS vil ikke dele, selge, formidle eller på annen måte utlevere personopplysninger om deg på annen måte enn det som fremgår av denne personvernerklæringen med mindre vi er pålagt dette som følge av en bindende rettsavgjørelse eller vi har innhentet ditt samtykke. Dette er imidlertid ikke til hinder for at vi kan benytte en databehandler som behandler personopplysningene på våre vegne i henhold til avtale som beskrevet i personopplysningsloven § 15.


 

7. SLETTING AV PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. I tillegg vil du som bruker når som helst kunne be oss om å slette opplysninger knyttet til deg som bruker, med mindre opplysningene er nødvendige for å levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til, eller det er lovpålagt å oppbevare opplysningene en viss tid (eksempelvis visse opplysninger knyttet til kjøp av tjenester i henhold til regnskapslovgivningen).

Du kan slette din Luado-profil ved å logge deg inn på MinSide. Dersom du ikke har bestilt eller utført oppdrag vil alle data relatert til din profil bli slettet permanent. Dersom din profil har informasjon relatert til andre brukere og/eller oppdrag vil denne informasjonen ikke slettes da den er nødvendig for å levere tjenesten til andre brukere.


 

8. BRUK AV ANALYSEVERKTØY, INFORMASJONSKAPSLER OG ANNEN TEKNOLOGI

Vi jobber kontinuerlig med brukeropplevelsen på vår nettside. Derfor samler vi forskjellige typer informasjon fra våre brukere, slik at vi til enhver tid kan tilrettelegge for best mulig funksjonalitet. Eksempler på slik informasjon er hvilke sider som besøkes, når på døgnet besøket ble gjort og hvilken nettleser som ble brukt. Vi bruker også ulike former for teknologi for å gjenkjenne deg som bruker og for å analysere data om brukerne våre. Teknologien brukes dels fordi det er nødvendig for at tjenestene skal fungere, dels for at det skal være lettere for deg å bruke tjenestene og dels for at vi skal kunne gjennomføre analyser som gjør oss i stand til å videreutvikle tjenestene våre.

Ved å bruke våre tjenester samtykker du til at vi kan benytte slike verktøy, med mindre du deaktiverer verktøyene, eksempelvis ved å endre innstillinger for informasjonskapsler i nettleseren din eller deaktiverer et tredjepartsverktøy ved å klikke på en lenke for å melde deg ut.