Meny Logg inn

Forsikringsvilkår

Oppdatert: 15.03.2024

I Luado ønsker vi ansvarlige og trygge rammer for småjobber. Derfor har vi inkludert en markedsledende ansvars- og ulykkesforsikring fra Storebrand Forsikring AS.

Forsikringen dekker alle bekreftede og betalte oppdrag, som er bestilt av private kjøpere, og utført av a) private fiksere eller b) selvstendig næringsdrivende med registrert ENK gjennom Luado-plattformen, og kun for det tidsrommet/varighet som er avtalt og bekreftet via plattformen. Det gis ikke reservasjonsadgang til kjøper eller Luado-fikser. Skader med kostnad på under 10 000 kroner blir ikke dekket av forsikringen.

Oppdrag som utføres gjennom Luado er underlagt generelle vilkår og har følgende forsikringsdekning i Storebrand:

BEDRIFTSFORSIKRING INKLUDERT ANSVAR:

Bedriftsforsikring inkludert Ansvar
Forsikringssum: 10.000.000 kr.
Egenandel: 6.000 kr

ULYKKESFORSIKRING:

Ulykkesforsikring

Menerstatning:
Forsikringssum:  1.000.000 kr
Minste invaliditetsgrad: 1%
Egenandel: 0 kr

Medisinske utgifter:
Dekkes med inntil 25.000 kr
Egenandel 1 000 kr

Dødsfallerstatning:
200.000 kr ved død
Egendandel: 0 kr

EGENANDEL OG UAKTSOMHET:

Fikseren/kjøperen står selv ansvarlig for egenandelen knyttet til ansvar- og ulykkesforsikring, og det er personen som har meldt inn saken som står ansvarlig for at denne betales. Ved grov uaktsomhet eller misbruk kan fikseren bli holdt ansvarlig utover egenandelen.

MELD SKADE:

Når det har oppstått en skade er det viktig at du tar kontakt med Luado. Du kan melde inn skade ved å fylle inn reklamasjonsskjema. Du vil deretter motta nødvendig informasjon fra oss om den videre prosessen. Luado må ha godkjent at du oppretter en forsikringssak via vår avtale.

Forsikringsavtalene er opprettet av Luado AS hos Storebrand AS.