Meny Logg inn

Vilkår for kjøp og bruk av Luado gavekort

Sist oppdatert: 22. desember 2020

Følgende vilkår gjelder ved kjøp og bruk av gavekort/verdikupong fra Luado, på nettstedet og i Luado-appen.


«SELGER»:

Luado AS, org nr 917 012 342, med adresse Bygdøy Alle 8, 0262 Oslo. Selgers hovedaktivitet er formidling av tjenester via plattformen Luado.


«KJØPER»:

Den som kjøper og betaler for gavekortet/verdikupongen hos Luado


«MOTTAKER»:

Den som Kjøper velger å gi gavekortet videre til, eventuelt Kjøper selv dersom gavekortet/verdikupongen ikke gis videre.


BETINGELSER:
 1. Gavekortet kan benyttes til betaling eller delbetaling av småjobber via Luado.no.
 2. Kjøper av gavekortet står fritt til å velge beløp på gavekortet fra tilgjengelige valg. Gavekortet betales i sin helhet umiddelbart før levering. Luado vil levere gavekortet elektronisk til Kjøpers oppgitte e-post adresse spesifisert av Kjøper ved bestilling. Det kreves ikke brukerprofil hos Luado for å kjøpe gavekortet.
 3. Mottaker av gavekortet må registrere en brukerprofil på Luado for å kunne benytte seg av verdien i gavekortet. Mottaker må oppgi tilsendt gavekortkode ved bestilling av småjobb på Luado.no
 4. Gavekortet kan ikke byttes til kontanter og kan ikke benyttes sammen med andre verdikoder.
 5. Gavekortet kan kun benyttes innenfor geografisk tilgjengelig område, og er gyldig i 1 år fra kjøpstidspunktet.
 6. Selger påtar seg ikke noe ansvar for stjålet, uautorisert bruk, mistet eller på annen måte bortkommet gavekort. Kjøper er selv ansvarlig for at oppgitt e-post adresse til Mottaker er korrekt og er også ansvarlig for at Mottaker lovlig kan benytte gavekortet. Selger påtar seg ikke noe ansvar i forbindelse med gavekort som av ulike årsaker ikke lar seg benytte. Kjøper er ansvarlig for å gjøre Mottaker oppmerksom på de vilkår som gjelder for gavekortet.
 7. Kjøper har ikke angrerett ved kjøp av gavekort, og Kjøper samtykker i at denne avtalen oppfylles fra begge parter slik at reglene om angrerett ved fjernsalg ikke kommer til anvendelse.
 8. Kjøp av gavekort for bruk i næringsøyemed er ikke tillatt.
 9. Videresalg av gavekort er ikke tillatt.
 10. Gavekortet kan benyttes umiddelbart etter kjøpstidspunkt.
 11. Disse avtalevilkår er underlagt norsk rett og eventuelle tvister skal bringes inn for Oslo Tingrett. Eventuelle reklamasjoner eller krav som er knyttet til de tjenester som Mottageren har benyttet gavekortet til er underlagt de regler og tvistløsninger som gjelder for slike tjenester.
 12. Luado står fritt til å endre vilkårene for kjøp og bruk av gavekort. Oppdaterte vilkår vil bli gjort tilgjengelig på Luado.no. Dersom endringene i vilkårene etter Luados vurdering innebærer en vesentlig endring av rettigheter eller plikter, vil endringene gjøres tilgjengelig på Luado.no 14 dager før de trer i kraft. Ved å fortsette bruk av tjenesten etter at endringene i vilkårene er gjort tilgjengelig på Luado.no godtar du å være bundet av de oppdaterte vilkårene. Dersom du ikke godtar de nye vilkårene, må du slutte å bruke Luado.no.