Meny Logg inn

⚠️ Tiltak for å hindre spredning av COVID-19

→ Sist oppdatert 26. august 2021

Gjensidig tillit
Mange av våre brukere har spørsmål rundt utbruddet av koronaviruset. Luado følger nøye med på hvordan situasjonen utvikler seg i Norge, og tar spredningen svært alvorlig.

Luado bygger på gjensidig tillit mellom fikser, kjøper og plattform, og dette gjelder også smittevern.

Vi ber deg sette deg godt inn i de anbefalinger og råd som gis nedenfor slik at vi sammen kan skape trygge rammer og bidrar til å stoppe spredningen av viruset.


HVA GJØR LUADO FOR Å FOREBYGGE SMITTE

Luado har iverksatt en rekke tiltak med formål om å minimere risiko og å hindre smitte for våre brukere. Vi vurderer kontinuerlig nye tiltak i samråd med bla. helsemyndighetene, våre partnere og brukere på plattformen.

 • Alle brukere (kjøpere/fiksere) som har bestilt oppdrag via Luado mottar informasjon om hvilke forhåndsregler som gjelder før oppdraget starter
 • Alle fiksere informeres via egne kanaler når våre anbefalinger og råd gitt på denne siden oppdateres/endres
 • Luado følger nøye med på utviklingen og er i kontakt med nasjonale helsemyndigheter og oppdaterer våre råd og retningslinjer løpende i henhold til den informasjonen vi til en hver tid har tilgang til

VÅRE RETNINGSLINJER

Følgende retningslinjer gjelder ved oppdrag bestilt gjennom Luado plattformen.

 • Alle brukere på Luado plikter å sette seg inn i den informasjonen som gis rundt råd og forhåndsregler for å redusere smitterisiko
 • Som kunde er det ditt ansvar å legge til rette for at oppdraget kan utføres på en trygg og sikker måte og i henhold til de retningslinjer som er beskrevet nedenfor
 • Dersom du som kunde er i karantene, er syk, eller har symptomer på forkjølelse/ influensa skal du IKKE få oppdrag utført innendørs. Dersom du har et oppdrag bestilt hos oss og befinner deg i denne gruppen kontakt oss snarest på e-post; hei@luado.no
 • Dersom du som fikser er i karantene, er syk, eller har symptomer på forkjølelse/influensa skal du IKKE gjøre deg tilgjengelig for oppdrag, eller utføre oppdrag via Luado plattformen
 • Dersom du som kjøper/fikser utvikler symptomer, eller får påvist COVID-19, kontakt lokale helsemyndigheter og deretter Luado umiddelbart på e-post: hei@luado.no
 • Dersom du som kunde tilhører en risikogruppe er du pliktig til å informere om dette ved bestilling online, slik at gjeldene forhåndsregler kan tas
 • Dersom du som fikser må avbestille ditt Luado-oppdrag som følge av symptomer på, eller du har fått påvist koronasmitte vil dette ikke påvirke din rangering negativt. Kontakt oss i så fall på hei@luado.no

FØLGENDE RÅD GJELDER DEG SOM KUNDE
 • Legg til rette for en smittefri arbeidsplass for fikser i forkant av oppdraget
 • Dersom du som kunde stiller med verktøy sørg for at disse er desinfisert før bruk
 • Bruk chat funksjon i appen eller ring fikser for å avklare evt. spørsmål i forkant av oppdrag
 • Ikke håndhils på fikseren
 • Sørg for å holde 2 meter avstand
 • Unngå å oppholde deg i samme rom som fikser med mindre det er nødvendig
 • Benytt munnbind dersom du må oppholde deg i samme rom som fikser
 • Dersom mulig legg til rette for at oppdraget kan utføres utendørs. Eksempelvis kan montering av møbler gjøres på terrasse/i garasje. Sørg for at dette kommuniseres tydelig
 • Vær nøye med håndhygienen
 • Følg de til en hver tid gjeldende råd fra Folkehelseinstituttet

FØLGENDE RÅD GJELDER DEG SOM FIKSER
 • Bruk chat funksjon i appen eller ring kunden for å avklare evt. spørsmål i forkant av oppdrag
 • Ikke håndhils på kunden
 • Sørg for å holde 2 meter avstand
 • Benytt alltid munnbind i enhighet med dine lokale restriksjoner. Se din kommunes hjemmesider for videre veiledning
 • Ta initiativet til en proaktiv dialog med kjøper knyttet til din og motpartens trygghet
 • Unngå å oppholde deg i samme rom som kunden med mindre det er nødvendig
 • Dersom mulig avklar om oppdraget kan utføres utendørs eventuelt i et rom med god ventilasjon. Eksempelvis kan montering av møbler gjøres på terrasse/i garasje.
 • Vær nøye med håndhygienen. Vask hendene ofte og grundig med såpe og vann og benytt hånddesinfeksjonsmiddel/håndsprit (70% alcohol)
 • Unngå direkte kontakt med folk i hjemmekarantene og fra risikoområder
 • Unngå å ta offentlig transport dersom mulig.
 • Unngå så langt det er mulig å ta deg i ansiktet
 • Tilstreb å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå)
 • Følg de til en hver tid gjeldende råd fra Folkehelseinstituttet

Luado holder seg løpende orientert om de råd og retningslinjer som helsemyndighetene til en hver tid anbefaler, slik at vi trygt kan tilby tjenester gjennom vår plattform.

Vi fortsetter å drive vår virksomhet i Stor-Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Sørlandet og Ringsaker så lenge det er i tråd med de anbefalinger vi mottar fra myndigheten.

BESTILL HJELP HER

NOE DU LURER PÅ?

Har du spørsmål, bekymringer eller ønsker å komme i kontakt med oss? Kontakt oss på hei@luado.no eller telefon 919 20 901

Det er mange som tar kontakt med oss, så på forhånd takk for tålmodigheten.


Luado.no benytter cookies for analyser og optimalisering av innhold og tjenester. Les mer