Message bubble warningVi gjør tiltak mot spredning av korona. Les mer
Meny Logg inn

Oppstart og utførelse av jobben

Du plikter til å gjøre det mulig for Luado-fikser å starte med oppdraget til avtalt tid, enten ved å selv vise hvordan småjobben skal utføres og hvor nødvendig utstyr finnes, eller ved å forhåndsavtale hva som skal gjøres og gjøre tilgjengelig nødvendige utstyret og verktøy. Du plikter videre å forespørre fikser om gyldig legitimasjon og sikre at han/hun er samme person som oppgitt ved bestilling.

Du plikter å ikke instruere fikser til å utføre arbeidsoppgaver som er forbundet men høy risiko og du må stille med nødvendig sikkerhetsutstyr dersom det er nødvendig for å utføre småjobben. Du kan ikke be fikseren om å utføre småjobber som normalt utføres av håndverker med fagbrev. Eksempel på slike oppdrag er elektrisk arbeid, rørlegger arbeid, sprøytemaling, behandling av asbest eller sopp/råte.


MANGLENDE OPPMØTE – JOBBEN KAN IKKE UTFØRES?

Ved avtalt starttidspunkt av jobben kan både du og fikser melde inn ”manglende oppmøte” på den andre part fra jobbsiden.

Dersom Luado- fikser ikke møter opp som avtalt, eller ikke har med nødvendig verktøy/utstyr avtalt for å utføre jobben er det viktig at du rapportere dette til Luado. Manglende oppmøte fra fikser vil vises på fiksers brukerprofil, og vil kunne medføre en lavere rangering på Luado.no. I ytterste konsekvens kan dette føre til utestengelse av fikser fra Luado.

Dersom du ikke møter opp som avtalt, eller du ikke har avtalt/nødvendig utstyr tilgjengelig vil fikser rapportere et avvik på deg. Aksepterer du dette vil et gebyr tilsvarende hele beløpet på avtalt småjobb bli belastet ditt betalingskort.

Dersom du er uenig i avvik meldt inn av fikser, må partene løse uenigheten seg i mellom uten Luado sin involvering eller innblanding.


JOBBEN TAR LENGRE TID EN PLANLAGT?

Dersom omfanget av en småjobb viser seg å være mindre, eller mer omfattende enn avtalt tid, plikter fikser å informere deg om dette. Ny tid på jobben må rapporteres inn som endring på Min Side av fikser og godkjennes av deg før dette bekreftes av Luado.


HVA GJØR JEG HVIS DET OPPSTÅR EN SKADE?

Når det har oppstått en skade, er det viktig at du tar kontakt med Luado så snart som mulig. Du kan melde inn skade ved å sende oss en e-post til hei@luado.no. Du vil deretter motta nødvendig informasjon fra oss om den videre prosessen.

Les mer om forsikringen i If Skadeforsikring her.

Luado.no benytter cookies for analyser og optimalisering av innhold og tjenester. Ved å fortsette å bruke siden godtar du dette. Les mer