Message bubble warningVi gjør tiltak mot spredning av korona. Les mer
Meny Logg inn

Når du utfører jobben

Du som Luado-fikser plikter å møte opp til avtalt sted og tid og å utvise alminnelig aktsomhet når du jobber. Du må kunne fremlegge gyldig legitimasjon ved fremmøte.

Avtalte småjobb vil på starttidspunktet automatisk endre status til «Utføres». Dersom du blir forsinket eller andre hendelser oppstår som medfører at du ikke kan utføre jobben som planlagt plikter du å informere kjøper om dette. Du kan enkelt kommunisere med kjøper via chat funksjonen for aktuelle jobb på din jobbside.

KJØPER MØTTE IKKE SOM AVTALT/UTSTYR MANGLER

Ved avtalt starttidspunkt av jobben kan du via jobbsiden melde inn ”manglende oppmøte” på den andre part. Manglende oppmøte meldt inn av deg (kjøper møter ikke opp som avtalt, eller kjøper hadde ikke avtalt/nødvendig utstyr tilgjengelig) sendes automatisk til kjøper som må bekrefte/avvise dette.

Dersom kjøper bekrefter «manglende oppmøte» meldt inn av deg, må kjøper betale hele beløpet for den avtalte småjobben. Dersom kjøper er uenig må dere løse uenigheten dere i mellom uten Luados involvering eller innblanding. Luado kan dog fremskaffe dokumentasjon dersom en av dere spør om dette.

JOBBEN TAR LENGRE TID ENN AVTALT

Dersom omfanget av en småjobb viser seg å være mer omfattende enn forhåndsavtalt tid på Luado må du (Luado-fikser) ta dette opp med kjøper (muntlig på stedet eller via chat løsningen på jobbsiden). Dersom kjøper samtykker til endret tid, kan du enkelt legge inn ny tid fra jobbsiden, kjøper må da bekrefte dette før det registreres og godkjennes hos Luado.

Dersom du velger å jobbe utover avtalt tid uten samtykke fra kjøper gjøres dette på eget ansvar.

HVA GJØR JEG HVIS DET OPPSTÅR EN SKADE?

Når det har oppstått en skade, er det viktig at du tar kontakt med Luado så snart som mulig. Du kan melde inn skade ved å sende oss en e-post til hei@luado.no. Du vil deretter motta nødvendig informasjon fra oss om den videre prosessen. Les mer om forsikringen i Tryg her.

KJØPER HAR RAPPORTERT MANGLENDE OPPMØTE PÅ MEG

Kjøper kan dersom du ikke møter opp, eller du ikke medbringer avtalt utstyr melde inn «manglende oppmøte» på deg. Du vil da automatisk motta en melding om dette, og må bekrefte eller avvise. Manglende oppmøte fra deg vil ikke medføre gebyr, men vil vises på din brukerprofil, og vil kunne medføre en lavere rangering på Luado.no.

KJØPERS PLIKTER VED UTFØRELSE AV SMÅJOBBER

Kjøper kan IKKE instruere deg som Luado-fikser til å utføre arbeidsoppgaver som er forbundet med risiko. Kjøper plikter å stille med nødvendig sikkerhetsutstyr dersom det er nødvendig for å utføre småjobben. Kjøper kan videre ikke be deg (fikser) om å utføre småjobber som normalt utføres av håndverker med fagbrev. Eksempel på slike oppdrag er elektrisk arbeid, rørlegger arbeid, sprøytemaling, behandling av asbest eller sopp/råte.

Luado.no benytter cookies for analyser og optimalisering av innhold og tjenester. Ved å fortsette å bruke siden godtar du dette. Les mer