Message bubble warningVi gjør tiltak mot spredning av korona. Les mer
Meny Logg inn

Slik går du frem hvis oppdraget ikke går som planlagt

Dessverre går ikke alltid ting som planlagt.

Noen ganger går kommunikasjonen kanskje dårlig, eller oppdraget blir mer komplisert enn forventet, og da kan det bli uenighet. Tvister skjer vanligvis når fikser og kjøper kommuniserer dårlig, eller at et oppdrag ikke utføres som forventet i forkant.

Vi gjør oppmerksom på at Luado er et selskap som utvikler, markedsfører og drifter plattformen luado.no, en plattform for formidling av oppdrag mellom kjøpere og tilbydere av tjenester. Luado er kun å regne som en formidler av kontakt mellom partene, og har ikke ansvar for oppdrag som avtales og utføres gjennom tjenesten.

Luado har utarbeidet en prosess for håndtering av saker hvor kjøper eller fikser ikke er fornøyd. Dette er en prosess vi kan aktivere for at begge parter lettere skal kunne diskutere og løse problemet på en effektiv og god måte.

For å bli vurdert for en slik prosess stilles disse kravene:

 • Oppdraget er bestilt og bekreftet via Luado’s plattform
 • Luado’s brukervilkår har blitt fulgt
 • Partene har hatt en dialog om saken og forsøkt å løse saken selv

Hvis punktene ovenfor har blitt fulgt, kan Luado assistere deg/dere videre med klagen.

Dette er prosessen:

 • Før Luado kan hjelpe til, er dere nødt til å prøve å løse saken selv innen 48 timer etter klagen har blitt kommunisert til motparten. Tips til løsningforslag finner du nederst på denne siden.
 • Hvis dere ikke kommer til noe løsning innen 48 timer vil du kunne fylle ut vårt klage-skjema som må sendes inn i løpet av 12 virkedager. Her burde alle detaljer komme frem for en mest mulig rettferdig vurdering av saken. Fra begge parter har fylt ut skjema og sendt til Luado kan dere forvente en anbefaling innen 3 virkedager.
 • Luado vil deretter (innen 3 virkedager) gjøre en vurdering av saken basert på mottatte klageskjema og annen informasjon vi har fått tilgang til av partene.
 • Basert på informasjonen vil vi gi partene en nøytral anbefaling med en kort redegjørelse. Dere velger selv om anbefalingen følges eller ikke. Dersom du/dere ikke er enige i anbefalingen kan du/dere ta saken videre på egen kostnad gjennom ekstern mekling e.l.

Vi forstår at å være i uenighet er stressende. For å gjøre prosessen så effektiv som mulig er det viktig å huske på følgende:

 • Vit hva de alternative løsningene er, og hva du kan forvente å få
 • Prøv ditt beste å løse situasjonen med parten du har arrangert avtalen med
 • Tenk på saken fra den andre parten sin side
 • Ikke forvent fordeler i avgjørelsen dersom du ikke har tilstrekkelig bevis
 • Ikke kontakt Luado før dere har prøvd å løse saken selv først
 • Ikke gjør brudd på brukervilkårene under konflikten
HVORDAN LØSE KONFLIKTEN?

Hver uenighet som oppstår på Luado er unik. Det finnes derfor ikke noe fasitsvar på hva som burde gjøres i akkurat ditt tilfelle. Vi ser allikevel at disse sakene går igjen:

 • Fikser har gjort en dårligere jobb enn forventet
 • Fikser har gjort en skade
 • Kommunikasjonen fra kjøper eller fikser har ikke vært god nok
 • Fikser eller kjøper møtte ikke som avtalt
 • Mangel på kompetanse
 • Feilvurdert omfang av oppdrag

Gjennom brukervilkårene vi har satt er både kjøper og fikser beskyttet i tilfeller som dette. Vi vil særlig gjøre deg oppmerksom på at ingen økonomiske krav kan stilles før fikser har fått sjansen til å rette opp i feilen.

Det vil si at dersom kompetansenivået til fikser ikke har vært tilstrekkelig (men han/hun tok likevel på seg oppdraget), kan fikser for eksempel bestille hjelp fra en annen fikser til å fullføre oppdraget i kombinasjon med at prisen blir redusert for kjøper da det har oppstått komplikasjoner på oppdraget.

I tillegg kan samme sak hende fordi fikser feilvurderte kompetansenivået sitt for jobben fordi kjøper ikke informerte viktige detaljer på forhånd – i et sånt tilfelle kan saken snu mot at fikser burde få betalt for å møte på jobben og utføre jobben til beste evne.

Det kan med andre ord være mange variabler med i en konflikt – og ting er ikke alltid svart/hvitt. Vi har derfor lagd en liten liste med forslag til løsninger (som også kan kombineres):

 • Reduser prisen/ingen betaling. Skjer ofte dersom fikser ikke har opprettholdt sin del av avtalen
 • Fikser retter selv opp i arbeidet. Skjer ofte dersom kommunikasjonen ikke har vært tilstrekkelig
 • Forsikringen blir tatt i bruk. Lønner seg kun dersom skadeomfanget ligger på over 6 000 kroner (egenandel). Se mer informasjon om forsikringen her.
 • Fikser får hjelp til å rette opp i jobben. Skjer ofte dersom kompetansen ikke har vært tilstrekkelig eller en skade har oppstått

Det er viktig å huske på at avtalen om oppdrag via Luado er inngått mellom deg og fikser/kjøper jfr. våre brukervilkår. Luado står derfor ikke ansvarlig for at ting ikke går som planlagt på oppdraget. Det er likevel svært viktig for oss å ha gode brukere på plattformen som forstår ansvaret ved å inngå en avtale med en ukjent person. Dersom du mener at en bruker (fikser/kjøper) strider mot våre brukervilkår eller verdier, ønsker vi at du melder inn dette separat slik at vi kan ta en vurdering av om brukeren får fortsette å være en del av plattformen. Å opprettholde det gode miljøet vi har på Luado er helt essensielt for videre utvikling.

NOE DU LURER PÅ?

Send oss en e-post til hei@luado.no.


Luado.no benytter cookies for analyser og optimalisering av innhold og tjenester. Ved å fortsette å bruke siden godtar du dette. Les mer